Hasta Bakıcı

Hasta Bakıcı

Hasta Bakıcı

Hasta bakıcının en iyi şekilde hizmet verebilmesi için belli başlı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Öncelikle temel sağlık bilgisinin olması ve bunu uygulayabilecek kapasitede olması gerekmektedir. Özellikle yatılı hastaların alt değiştirmesi, sağa-sola döndürülmesi ve kaldırılması gibi durumlarda belirli teknikler uygulanmalıdır, aksi takdirde hem bakıcının hem de hastanın sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir. Bakıcının teknik bilgisinin yanında sabırlı, şefkatli ve güler yüzlü olmalıdır. Gerek yatılı gerek gündüzlü olsun bakıcının aileyle ve özellikle hastayla olan iletişimi çok önemlidir. Bakıcı iletişime ve öğrenmeye açık olmalı, ailenin ve hastanın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak hizmet vermelidir. * Vital bulgu takibi yapar (ateş, derece, nabız, solunum)
 İnsülin takibini yapar ve insülin uygulamasını gerçekleştirir.Beslenme ve oral ilaç (ağızdan) takibi yapar.Hastanın kişisel hijyenin sağlamak (ağız bakımı, yatak banyosu- saç banyosu, tuvalet ihtiyacının karşılanması).Hastanın taşınması, kaldırılması ve pozisyon verilmesini sağlar. Pasif yatak içi egzersizlerin yapılmasını sağlar ve uygular. Hastanın moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasına destek verir. Hastanın tıbbi durumunu gözlemler ve değişiklikleri Bakım Hizmetleri Yöneticisine,

Randevu Alın